Thẻ: DẦU CHỐNG GỈ Test phun muối trên 48

Thẻ: DẦU CHỐNG GỈ Test phun muối trên 48

DẦU CHỐNG GỈ TEST PHUN MUỐI ĐẠT TRÊN 48 GIỜ DẦU CHỐNG GỈ COGELSA PREVENT RUST A-1
17 Tháng Hai, 2023 Dầu chống gỉ, Dịch vụ Pham Tuan

DẦU CHỐNG GỈ TEST PHUN MUỐI ĐẠT TRÊN 48 GIỜ – COGELSA PREVENT RUST A-1. TIÊU CHUẨN PHUN MUỐI  ASTM B117  Tiêu chuẩn thí nghiệm phun hơi muối ( salt-spray test) ASTM B117 về đánh giá khả năng chống ăn mòn kim loại là phương pháp thử trong tủ mù muối, tức là trong một môi trường xâm thực ăn mòn có thể kiểm soát được để đánh giá độ bền ăn mòn tương đối của lớp phủ bảo vệ kim loại. Mức độ đánh giá dựa vào số giờ

Read More