Thẻ: Mỡ bôi trơn ngành sợi

Thẻ: Mỡ bôi trơn ngành sợi

DẦU MỠ BÔI TRƠN NGÀNH DỆT MAY LUBRICANTS FOR THE TEXTILE INDUSTRY
24 Tháng Năm, 2023 DẦU MỠ BÔI TRƠN COGELSA, Dầu mỡ cho ngành dệt may, Sản phẩm tpt_surface

DẦU MỠ BÔI TRƠN NGÀNH DỆT MAY – COGELSA  Giới thiệu chung về hãng dầu COGELSA: COGELSA, một công ty phát triển, sản xuất và tiếp thị chất bôi trơn và mỡ bôi trơn công nghệ cao. Được thành lập hơn 100 năm trước ở Barcelona, Tây Ban Nha. COGELSA có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp. Từ Châu Á đến Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ. COGELSA cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao cấp. Để tư

Read More