Thẻ: nhuộm nguội sắt thép

Thẻ: nhuộm nguội sắt thép

HÓA CHẤT NHUỘM ĐEN SẮT THÉP NHIỆT ĐỘ THƯỜNG ( NHUỘM NGUỘI ) – Insta-Blak 333 Nhuộm nguội sắt thép
2 Tháng Ba, 2023 Hóa chất nhuộm đen, Nhuộm đen kim loại, Sản phẩm Pham Tuan

1. NHUỘM NGUỘI SẮT THÉP ( nhuộm đen sắt thép ở nhiệt độ thường ) Nhuộm đen sắt thép là một trong những phương pháp phổ biến để xử lý bề mặt chi tiết sản phẩm sắt, thép trong gia công chế tạo. Bản chất của nhuộm đen là các phản ứng hóa học làm oxy hóa bề mặt sắt, thép tạo lớp màng oxit sắt  Fe3O4  màu đen. Có 3 phương pháp nhuộm đen chính đó là: nhuộm ở nhiệt độ thường, nhuộm ở nhiệt độ trung bình và

Read More