Thẻ: phốt phát kẽm

Thẻ: phốt phát kẽm

Tổng quan về Phốt phát kim loại phosphate kim loại
17 Tháng Tư, 2023 Blog Kỹ thuật, Chưa phân loại Pham Hung

1.Phốt phát kim loại là gì Phốt phát (phosphate) kim loại là một trong các phương pháp phổ biến để xử lý bề mặt kim loại. Bản chất của phốt phát là làm xốp bề mặt kim loại. Thông qua phản ứng hóa học tạo lớp màng xốp phốt phát với các thông số chính: – Độ dày ( tương đương khối lượng lớp màng ), – Cấu trúc tinh thể, mật độ phân tử lớp màng, – Độ mịn bề mặt, – Khả năng test phun muối ( khi

Read More