TEST PHUN MUỐI ASTM B117

TEST PHUN MUỐI ASTM B117 ASTM B117
11 Tháng Năm, 2023 No Comments Blog Kỹ thuật, Chưa phân loại Pham Tuan
Rate this post

Phương pháp thử mù muối lớp phủ bảo vệ kim loại

Đối tượng và phạm vi áp dụng test phun muối ASTM B117

TEST PHUN MUỐI ASTM B117 – Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thử trong tủ mù muối ( Phun muối dạng sương mù). Tức là trong một môi trường xâm thực ăn mòn có thể kiểm soát được. Để đánh giá độ bền ăn mòn tương đối của lớp phủ bảo vệ kim loại.

Tiêu chuẩn này mô tả thiết bị. Quy trình và điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì môi trường thủ nghiệm mù muối. Tiêu chuẩn không đưa ra yêu cầu về loại mẫu thử nghiệm. Thời gian thử cho một sản phẩm cụ thể, cũng như việc dự báo từ kết quả thu được.

Thử nghiệm mù muối cơ bản được sử dụng để phân loại và nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Hoặc có thể được dùng để so sánh các vật liệu hay phương pháp bảo vệ khác nhau.

Ứng dụng vào ngành xử lý bề mặt kim loại

TEST PHUN MUỐI ASTM B117 ứng dụng để kiểm tra khả năng của lớp phủ trong việc chống gỉ, dùng test các mẫu trong ngành phosphate mangan, nhuộm đen, hoặc kiểm tra khả năng của dầu chống gỉ ….

 

 

About The Author

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *